MapHisto

MapHisto er tænkt som et værktøj til at gå på en geografisk opdagelse i historien.

Websiden er under udvikling og der vil løbende blive tilføjet nye funktioner og flere data.
Den nuværende version af MapHisto dækker det meste af Europa fra år 1400.

Maphisto vedligeholdes af Brian Olsen. Hvis du har kommentarer eller spørgsmål er du velkommen til at skrive til mig

brian.olsen@mail.com

MapHisto benytter HTML5 + JavaScript ES6 og kræver derfor en nyere browser. Internet Explorer understøttes ikke.