MapHisto

MapHisto er tænkt som et værktøj til at gå på en geografisk opdagelse i historien.

Websiden er under udvikling og der vil løbende blive tilføjet nye funktioner og flere data.
Den nuværende version af MapHisto dækker Nord- og Mellemeuropa fra år 1400.

Maphisto vedligeholdes af Brian Olsen. Hvis du har kommentarer eller spørgsmål er du velkommen til at skrive til mig

brian.olsen@mail.com

MapHisto benytter HTML5 + JavaScript ES6 og kræver derfor en nyere browser. Internet Explorer understøttes ikke.